Istoricul scolii

Școala Gimnazială Nr. 307, funcționează de la 1 Septembrie 1986, fiind una dintre școlile cele mai noi ale capitalei, situată în Str.Luncșoara Nr.17, Sector 2, așezată în partea de nord-estul  orașului  București, între Calea Moșilor (sau Podul Târgului din Afară) și Bulevardul Ștefan cel Mare.

Clădirea are 3 etaje (un singur corp de clădire), 20 săli de clasă, 1 cabinet modern de informatică, 1 cabinet psihopedagogic, 1 bibliotecă, cancelarie, cabinet medical, secretariat, cameră pentru distribuirea laptelui și a cornului, 10 grupuri sanitare și alte dependințe, în suprafață totală de 2040 mp., cu o populație școlară de aproximativ 860 elevi, instruiți de 16 profesori pentru învățământul primar, institutori, învățători și 34 de profesori pentru învățământul gimnazial.

Din 2004 la prezenta clădire a școlii s-a mai adăugat un alt corp de clădire ce reprezintă o sală de sport modernă de aproximativ 1200 mp.,dotată cu toate dependințele necesare (vestiare, grupuri sanitare, săli pentru echipament sportiv).

Profesionalismul cadrelor didactice, tactul pedagogic, pregătirea științifică, psiho-pedagogică, dragostea față de copii, de meserie și dedicație, spirit întreprinzător, au făcut un renume pentru 307 care este situată printre primele în clasamentul unităților școlare din București.

Procentul de titulari de 97% și peste 70% profesori cu gradul didactic I, rezultatele elevilor, renumele profesorilor care fac parte din corpul de metodiști, autori de manuale, programe, caiete de lucru, lucrări științifice, publicații educaționale,  a crescut și mai mult  înteresul părinților și al elevilor pentru Școala Gimnazială Nr. 307.

Absolvenții de clasa a VIII-a în procent de 100% sunt admiși an de an în mare majoritate în licee de prestigiu din București. Este remarcabilă participarea elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 307 la olimpiadele și concursurile școlare (lb.română, matematică, fizică, chimie, biologie, lb.engleză, tehnologie, etc), concursurile interjudețene de matematică și informatică, concursuri educative, competiții sportive, competiții artistice.

În urma participării la aceste competiții elevii obțin numeroase premii, astfel încât la nivel anual Școala Gimnazială Nr. 307 are aproximativ:

  • 3 – 5 % elevi premianți la nivel național;
  • peste 50 elevi premianți la nivel municipal;
  • peste 80 elevi premianți la nivel de sector;
  • peste 400 de elevi premianți la concursuri și competiții educaționale.
Contact Info
  • Str. Luncșoara nr. 17, sector 2, București
  • (021) 210 00 12
  • scoala_307@yahoo.com